Тренировка с персонален инструктор


В BUILD fitness centre имате възможност да работите както самостоятелно, така и с помощта на компетентен инструктор. Персоналният инструктор е посветен на това да ви помогне да влезете в желаната от вас форма Той ще ви придружава по време на вашата тренировка, ще ви мотивира и ще ви напътства за правилното изпълнение на упражненията, както и ще погрижи за различните детайли свързани с постигането на добри разултати.